Wet Herziening Partneralimentatie aangenomen

Wet Herziening partneralimentatie De Wet Herziening partneralimentatie is door de Eerste Kamer aangenomen en treedt waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking. Dit zijn de hoofdpunten. Twaalf jaar wordt vijf jaar Op dit moment duurt het recht op partneralimentatie in […]

Lees verder ...

Samenwonen als waren zij gehuwd: een beruchte bepaling

gratis spreekuur

Samenwonen als waren zij gehuwd: een beruchte bepaling In de wet staat dat het recht op partneralimentatie definitief eindigt, wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd. Deze bepaling is berucht vanwege zijn toepassingsproblemen. In deze […]

Lees verder ...

Wet Herziening Partneralimentatie: stand van zaken

Twaalf wordt vijf jaar Eindelijk weer een stap in een lang, lang proces. Na ruim een jaar radiostilte is het oorspronkelijke wetsvoorstel om de partneralimentatie ingrijpend te wijzigen, opnieuw vereenvoudigd. De Nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede […]

Lees verder ...

Alimentatie en toeslagen: een f(r)ictie

Alimentatie en toeslagen: een f(r)ictie  Sinds jaar en dag tellen toeslagen niet meer bij het berekenen van de behoefte aan partneralimentatie. Waarom is dat? En waarom voelt dat soms zo verkeerd? De toeslagenfictie Alles went, zeggen ze, als het maar […]

Lees verder ...

Partneralimentatie en kindgebonden budget

Kindgebonden budget en partneralimentatie Het recht wordt gemaakt om ons te dienen. Toch is er steeds vaker iets vreemds aan de hand. Het recht gedraagt als een enorm uitdijend netwerk dat bezig is zijn eigen leven te gaan leiden. Wanneer […]

Lees verder ...

Wet Herziening Partneralimentatie: update

Wet Herziening Partneralimentatie: wat vooraf ging Een korte update over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Hoe zit het ook al weer? In het aanvankelijke wetsvoorstel ging het huidige systeem rigoureus op de schop. De hoogte van de alimentatie zou berekend gaan worden op […]

Lees verder ...

Kindgebonden budget en alimentatie: alweer gedoe!

Kindgebonden budget … alweer gedoe Vorig jaar ontstond veel discussie over de manier waarop het kindgebonden budget (KGB) moet meetellen in de berekening van kinderalimentatie. De Hoge Raad moest er aan te pas komen om duidelijkheid te brengen. Maar nu […]

Lees verder ...