Hedy Bollen

Hedy is advocaat en MfN-mediator. Zij is volledig gespecialiseerd in het personen- en familierecht. De focus in haar praktijk ligt op mediation. 

Haar werkwijze: betrokken, praktisch, mensgericht. 

Hedy is breed opgeleid. Zij is meester in de rechten en behaalde haar propedeuse economie. Ze deed verschillende modules in de psychologie, waaronder klinische psychologie, sociale psychologie en gezondheidspsychologie. Daarnaast is ze opgeleid als registermediator, met als specialisatie familiemediation.

In haar veelgelezen blogs maakt zij inwikkelde onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek.

Je kunt bij haar terecht voor:

  • Scheidingsbemiddeling: omdat Hedy ook advocaat is, kan zij het proces van a tot z voor jullie regelen, inclusief de procedure bij de rechtbank.  
  • Familie-mediation: denk aan de zorgregeling voor kinderen, alimentatie of een familieruzie.  
  • Second opinion/advies: mensen die bezig zijn hun scheiding via medition te regelen, hebben vaak behoefte aan een second opinion of advies. Hedy biedt die ondersteuning. 

Daar waar nodig werkt Hedy samen met specialisten uit andere disciplines, zoals de jeugdhulpverleners, financieel adviseurs en fiscalisten. De mensen van Scheiden & Mediation behoren tot haar vaste netwerk.

Hedy is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van MfN.

In het rechtsgebiedenregister van de NOvA heeft zij een registratie voor personen- en familierecht. Dat houdt in dat zij elk jaar minimaal tien opleidingspunten op dat gebied moet halen volgens de regels van de NOvA.

Je kunt Hedy bellen en/of mailen: 06 53 54 57 59 | bollen@bollenvanscheppingen.nl.