Hedy Bollen

Hedy is MfN-mediator en advocaat. Zij is volledig gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Ze begeleidt mensen bij ingrijpende processen, zoals echtscheiding. 

Haar werkwijze: betrokken, praktisch, mensgericht. De focus in haar praktijk ligt op mediation en advieswerk. 

Hedy is breed opgeleid. Zij is meester in de rechten, behaalde haar propedeuse economie en deed verschillende modules psychologie (waaronder klinische psychologie, sociale psychologie en gezondheidspsychologie). Ze is ook opgeleid als registermediator, met als specialisatie familiemediation.

Ze werkt samen met verschillende specialisten uit andere disciplines (zoals jeugdzorg, gezinszorg, fiscaal- en financieel advies). De mensen van 1Scheidingsloket en Scheiden & Mediation behoren tot haar vaste netwerk.

In haar veelgelezen blogs maakt zij inwikkelde onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek.

Hedy is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van MfN.

In het rechtsgebiedenregister van de NOvA heeft zij een registratie voor personen- en familierecht. Dat houdt in dat zij elk jaar minimaal tien opleidingspunten op dat gebied moet halen volgens de regels van de NOvA.

U kunt Hedy bellen en/of mailen: 0544 760036 | bollen@bollenvanscheppingen.nl.