Echtscheiding, wat nu?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die veel emoties teweeg brengt. Tegelijkertijd moet er van alles worden geregeld. Huisvesting, afspraken over de kinderen, een boedelverdeling.

De eerste keus waarvoor u komt te staan is: hoe gaat u scheiden?

Manieren om de scheiden

Scheiden kan op verschillende manieren.

  • Via mediation.
  • Via overleg tussen advocaten (een overlegscheiding).
  • Door de zaak voor te leggen aan de rechter.

Mediation

Als er een kans is, hoe klein ook, dat u samen afspraken kunt maken over de scheiding, kunt u het beste kiezen voor mediation. Dat geldt zeker als er kinderen zijn.

De voordelen van mediation zijn groot. Het gaat sneller, het is goedkoper en u voorkomt dat u tegenover elkaar komt te staan. Klik hier voor meer informatie over mediation.

Overlegscheiding met eigen advocaat

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom mediation geen optie (meer) is. In dat geval kunt u het beste allebei een eigen advocaat nemen. Vaak wordt gedacht dat er dan automatisch een ‘vechtscheiding’ komt, maar dat is niet zo. Een gespecialiseerde familierecht-advocaat zal altijd kijken of de scheiding in overleg met de andere partij kan worden geregeld. Meestal lukt dat wel.

Het overleg vindt dan plaats via gesprekken of via correspondentie tussen de advocaten. Als u het samen eens wordt, zetten de advocaten de afspraken op papier en is de procedure bij de rechtbank slechts een formaliteit.

Zaak voorleggen aan de rechter

Wanneer overleg niet mogelijk is of niets heeft opgeleverd, kan uw advocaat de zaak voorleggen aan de rechter. Ook dat kan op een rustige en respectvolle manier, zodat alle betrokkenen er zo min mogelijk last van hebben. Lees hier meer over de procedure bij de rechtbank. 

Kies altijd een specialist

Het regelen van een scheiding is complex en vraagt veel kennis en ervaring. Kies daarom altijd iemand die gespecialiseerd is in familierecht.

Daarnaast is de keuze ook persoonlijk: is er een klik, voelt u zich gehoord, is er vertrouwen? Ga gerust praten met meerdere advocaten of mediators en vraag wat u wilt weten.

Hedy Bollen is advocaat-mediator. Ze is breed opgeleid en heeft zich volledig gespecialiseerd in het familierecht. De focus in haar praktijk ligt op mediation.

Handige informatie

Echtscheiding: een goede begeleiding is echt essentieel.