Kinderen en scheiding

Een scheiding is voor kinderen altijd ingrijpend, hoe oud ze ook zijn. Een scheiding betekent verlies en verandering. Ook kinderen gaan door een rouwproces. Ouders kunnen hun kinderen daarbij zoveel mogelijk helpen. Dat begint al bij het moment dat ze de kinderen vertellen van de scheiding. Hoe doe je dat? Daar zijn veel goede tips voor.

Paraplugesprek

Het gesprek waarin ouders aan hun kinderen vertellen dat ze gaan scheiden, wordt wel het paraplugesprek genoemd. Essentieel is dat ouders dit gesprek samen voeren en dus ook samen goed voorbereiden.

De belangrijkste boodschap die ouders hun kinderen moeten geven is dat zij weliswaar als partners uit elkaar gaan, maar dat zij altijd samen ouders blijven en altijd voor de kinderen zullen zorgen. Het is ook belangrijk om uit te leggen dat de scheiding niets met de kinderen te maken heeft en dat zij daar op geen enkele manier schuld aan hebben. Ouders moeten elkaar ook niet de schuld geven van de scheiding, want dat plaatst een kind in een onmogelijke positie. Een kind houdt immers van beide ouders en wil geen partij kiezen.

De kinderen krijgen in het paraplugesprek zoveel mogelijk duidelijkheid over wat er gaat veranderen (woonsituatie en zorgverdeling), op een niveau dat bij hun leeftijd past. Het is ontzettend belangrijk dát het paraplugesprek wordt gevoerd. En liefst goed voorbereid. Uitgebreide tips vindt u bijvoorbeeld in het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ van Petra Vollinga en Marsha Pinedo.

Ouderschapsplan

Ouders die gaan scheiden, zijn vervolgens verplicht een ouderschapsplan te maken. Dat geldt niet alleen voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, maar ook voor samenwoners. In dat ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

  • De hoofdverblijfplaats van het kind (op wiens adres staat het kind ingeschreven);
  • De zorgverdeling;
  • De manier waarop de ouders elkaar informeren over hoe het gaat met de kinderen;
  • Kinderalimentatie.

Hoe u het ouderschapsplan invult, hangt af van de situatie en van de leeftijd van de kinderen. Sommige ouders willen alles heel gedetailleerd regelen, omdat dit duidelijkheid schept en discussies voorkomt. Andere ouders maken liever globale afspraken, omdat dit flexibiliteit geeft of beter bij de leeftijd van de kinderen past.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap wonen de kinderen ongeveer de helft van de tijd bij de ene ouders, de andere helft bij de andere ouders. Cijfers laten zien dat een kwart van de mensen die nu gaan scheiden, kiest voor co-ouderschap. Lees hier meer over co-ouderschap.

Leestips: kinderen & scheiding

Wilt u wat meer lezen over hoe kinderen een scheiding ervaren?

  • Kind en echtscheiding’ van Karin Singendonk en Greet Meesters
  • Aan alle gescheiden ouders‘ van Petra Vollinga en Marsha Pinedo.
  • De website villapinedo.nl geeft veel informatie vanuit de positie van het kind.

Hulpverlening

Er komt de laatste tijd steeds meer hulpverlening specifiek voor ouders en/of kinderen in complexe scheidingen. Zie bijvoorbeeld:

Modellen

Ook voor kinderen is de scheiding een rouwproces.