STAPPENPLAN MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDING


WAAROM MEDIATION?

 • Conflicten voorkomen of oplossen

 • Samen keuzes maken

 • Goedkoper: u hoeft niet allebei een advocaat te betalen

 • Sneller: mediation duurt minder lang dan een procedure bij de rechter

 • Belang van de kinderen!

STAP 1

 • De mediator geeft uitleg over de mediation

 • Spoedeisende zaken bespreken

 • Aandacht voor de achtergronden van de scheiding

 • Inventarisatie onderwerpen die moeten worden geregeld

 • Inventarisatie benodigde stukken

 • Afspraken maken over het vervolgtraject.

STAP 2

 • Bespreken onderwerpen die geregeld moeten worden:

  – Kinderen: ouderschapsplan

  – Woning

  – Verdeling gemeenschap / afwikkeling huwelijkse voorwaarden / samenlevingscontract

  – Partneralimentatie

  – Pensioen, fiscaliteit en overige kwesties

 • Onderhandelen en zo mogelijk afspraken maken


STAP 3

 • Verder onderhandelen en zo mogelijk afspraken maken

 • Mediator stelt concept ouderschapsplan en concept convenant op

 • Definitieve afspraken maken

STAP 4

 • Convenant en ouderschapsplan ondertekenen

 • Mediator regelt de echtscheiding bij de rechtbank

 • Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

STAP 5

 • Uitvoeren afspraken, zoals overdracht woning, invullen formulieren pensioenverevening, alimentatie betalen.