STAPPENPLAN MEDIATION BIJ ECHTSCHEIDING


WAAROM MEDIATION?

 • Conflicten voorkomen of oplossen
 • Samen keuzes maken
 • Goedkoper: u hoeft niet allebei een advocaat te betalen
 • Sneller: mediation duurt minder lang dan een procedure bij de rechter
 • Belang van de kinderen!

STAP 1

 • De mediator geeft uitleg over de mediation
 • Spoedeisende zaken bespreken
 • Aandacht voor de achtergronden van de scheiding
 • Inventarisatie onderwerpen die moeten worden geregeld
 • Inventarisatie benodigde stukken
 • Afspraken maken over het vervolgtraject.

STAP 2

 • Bespreken onderwerpen die geregeld moeten worden:
  – Kinderen: ouderschapsplan
  – Woning
  – Verdeling gemeenschap / afwikkeling huwelijkse voorwaarden / samenlevingscontract
  – Partneralimentatie
  – Pensioen, fiscaliteit en overige kwesties
 • Onderhandelen en zo mogelijk afspraken maken

STAP 3

 • Verder onderhandelen en zo mogelijk afspraken maken
 • Mediator stelt concept ouderschapsplan en concept convenant op
 • Definitieve afspraken maken

STAP 4

 • Convenant en ouderschapsplan ondertekenen
 • Mediator regelt de echtscheiding bij de rechtbank
 • Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

STAP 5

 • Uitvoeren afspraken, zoals overdracht woning, invullen formulieren pensioenverevening, alimentatie betalen.