Advocaat Aalten | Hedy Bollen

Hedy is advocaat en registermediator. Zij is volledig gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Ze begeleidt mensen bij ingrijpende processen, zoals echtscheiding.

Haar werkwijze: betrokken, praktisch, mensgericht.

Hedy is breed opgeleid. Zij is meester in de rechten, behaalde haar propedeuse economie en deed verschillende modules psychologie, waaronder klinische psychologie, sociale psychologie en gezondheidspsychologie. Ze is ook opgeleid als registermediator, met als specialisatie familiemediation.

U kunt bij haar terecht voor:

  • echtscheiding
  • kinderalimentatie
  • gezag en omgang
  • partneralimentatie
  • de verdeling van de gemeenschap van goederen
  • het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden,
  • ondertoezichtstelling van kinderen
  • maar ook het wijzigen van een voornaam, het erkennen van een kind enzovoort.

In haar blogs maakt zij inwikkelde onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek.

Hedy is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en ingeschreven in het kwaliteitsregister van MfN.

In het rechtsgebiedenregister van de NOvA heeft zij een registratie voor personen- en familierecht. Dat houdt in dat zij elk jaar minimaal tien opleidingspunten op dat gebied moet halen volgens de regels van de NOvA.

Waar mogelijk wordt samengewerkt met specialisten uit andere disciplines. Denk aan: financieel-fiscaal advies, jeugdzorg, gezinszorg. De mensen van 1Scheidingsloket behoren tot het vaste netwerk.

U kunt Hedy bellen en/of mailen: 0544 760036 | bollen@bollenvanscheppingen.nl.