Kosten

Wij willen dat goede rechtshulp voor iedereen betaalbaar is. Daarom doen we er alles aan om onze tarieven zo laag mogelijk te houden. We doen af en toe ook zaken op basis van een toevoeging.

Mediation

Standaarduurtarief: € 145 ex btw (€ 175 inclusief btw).

Wij doen geen zaken op basis van een mediation-toevoeging. Wij kunnen wel als advocaat een toevoeging aanvragen.

Indien een van u in aanmerking komt voor een toevoeging en de ander niet, geldt voor die ander een uurtarief van € 95 ex btw (€ 115 inclusief btw).

Advocatuur

Standaarduurtarief: € 145,= ex btw (€ 175,– inclusief btw).

Af en toe doen wij zaken op basis van een toevoeging (zie onder).

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Toevoeging

Als u weinig verdient en weinig vermogen heeft, komt u in aanmerking voor een toegevoegde advocaat. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. Omdat de vergoeding die de advocaat van de overheid krijgt onverantwoord laag en nauwelijks kostendekkend is, kunnen wij maar een klein aantal zaken op toevoegingsbasis aannemen. We bekijken dat van geval tot geval.

Kijk hier voor de geldende inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage. Kijk hier voor de geldende vermogensgrenzen.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2021 is het peiljaar 2019. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Bij een resultaat uit de zaak van € 15.670 of meer wordt de toevoeging ingetrokken, denk aan de situatie dat bij echtscheiding de woning wordt verkocht met overwaarde. Lees hier wanneer u het werk van uw advocaat of mediator toch zelf moet betalen.

Lees hier ons blog over de toevoeging in echtscheidingszaken.

Griffierecht

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, moet u meestal griffierecht aan de rechtbank betalen. Dat is alleen anders als u de verwerende partij bent in een zaak bij de kantonrechter. Als u procedeert op basis van een toevoeging (zie boven), is het griffierecht gereduceerd. Zie hier voor de geldende tarieven.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor echtscheidingsmediation. Check vooral uw voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.


Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en MfN-registermediator. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.