Kosten

Wij willen dat goede rechtshulp voor iedereen betaalbaar is. Daarom doen we er alles aan om onze tarieven zo laag mogelijk te houden. We doen soms ook zaken op basis van een toevoeging. Tariefafspraken worden vooraf gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gratis kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek van een half uur is gratis en vrijblijvend.

Mediation

Daar waar mogelijk bieden wij een vaste prijs voor het hele traject, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Deze prijs is afhankelijk van een inschatting van de hoeveelheid werk. Daarnaast is er de optie van een tarief per uur. Ons standaardtarief bedraagt € 145,– ex btw per uur (€ 175 inclusief btw). Bij elke declaratie zit in dat geval een specificatie van de gewerkte uren.

Wij doen geen zaken op basis van een mediation-toevoeging. Wij kunnen wel als advocaat een toevoeging aanvragen. In voorkomende gevallen bieden wij een reductie op de eigen bijdrage.

Indien een van u in aanmerking komt voor een toevoeging en de ander niet, geldt voor die ander een gereduceerd uurtarief van € 95 ex btw (€ 115 inclusief btw). Ook is er de optie van een vaste prijs.

Advocatuur

Ons standaard uurtarief bedraagt € 145,= ex btw (€ 175,– inclusief btw). Bij elke declaratie zit een specificatie van de gewerkte uren. Daar waar mogelijk kan een vaste prijs worden afgesproken.

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Toevoeging

Als u weinig verdient en weinig vermogen heeft, komt u in aanmerking voor een toegevoegde advocaat. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. Omdat de vergoeding die de advocaat van de overheid krijgt onverantwoord laag is en soms nauwelijks kostendekkend, kunnen wij maar een klein aantal zaken op toevoegingsbasis aannemen. We bekijken dat van geval tot geval.

Kijk hier voor de geldende inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage. Kijk hier voor de geldende vermogensgrenzen.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2020 is het peiljaar 2018. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Lees hier ons blog over de toevoeging in echtscheidingszaken.

Griffierecht

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, moet u meestal griffierecht aan de rechtbank betalen. Dat is alleen anders als u de verwerende partij bent in een zaak bij de kantonrechter. Als u procedeert op basis van een toevoeging (zie boven), is het griffierecht gereduceerd. Zie hier voor de geldende tarieven.

Rechtsbijstandverzekering

Veel rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor echtscheidingsmediation. Check vooral uw voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.


Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en MfN-registermediator. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.