Kosten

De kosten worden altijd vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.

Tarief mediation

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het standaardtarief voor mediaton € 155 ex btw per uur, d.w.z. € 187,55 inclusief btw. 

Gefinancierde rechtsbijstand mediation

Het kan zijn dat je op grond van je inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). In dat geval betaalt de overheid grotendeels de kosten van de mediation; zelf betaalt je dan alleen een eigen bijdrage van € 61 of € 121.

Nota bene: in geval van echtscheiding worden beide partijen apart beoordeeld, d.w.z. het eigen inkomen en het eigen vermogen is maatgevend en dus niet het gezamenlijke inkomen en vermogen. 

Kijk hier voor de geldende inkomens- en vermogensgrenzen en voor de hoogte van de eigen bijdrage.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar het inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2024 is het peiljaar 2022. Mocht je huidige inkomen en/of vermogenspositie substantieel afwijken van die in het peiljaar, kun je om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Bij een resultaat uit de zaak van € 18.476 (norm: 2024) of meer wordt de toevoeging ingetrokken, denk aan de situatie dat bij echtscheiding de woning wordt verkocht met overwaarde. Lees hier wanneer je het werk van de advocaat-mediator toch zelf moet betalen.

Indien één van de partijen bij de mediation aanspraak heeft op een toevoeging en de andere partij niet, geldt voor die andere partij de helft van het standaarduurtarief van € 155 ex btw. 

Tarief voor advocatuur

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het standaard uurtarief € 175,– ex btw. 

Gefinancierde rechtsbijstand advocatuur

Af en toe doen wij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). We bekijken dat van geval tot geval.

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Griffierecht

Als de rechter over de zaak moet beslissen, moet er griffierecht worden betaald. Als je aanspraak hebt op gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’), is het griffierecht gereduceerd.

Klik hier voor de geldende tarieven bij de rechtbank.

Klik hier voor de geldende tarieven bij de gerechtshoven.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor bijvoorbeeld mediation bij echtscheiding. Check vooral de voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.


Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en MfN-registermediator. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.