Kosten

Wij willen dat goede rechtshulp voor iedereen betaalbaar is. Daarom doen we er alles aan om onze tarieven zo laag mogelijk te houden. We doen ook zaken op basis van een toevoeging.

Tariefafspraken worden vooraf gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gratis kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek van een half uur is altijd gratis en vrijblijvend.

Mediation

Daar waar mogelijk bieden wij een vaste prijs voor het hele traject, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Deze prijs is afhankelijk van een inschatting van de hoeveelheid werk die met het traject gaat gepaard.

Daarnaast is er de optie van een tarief per uur. Ons standaardtarief bedraagt € 145,– ex btw per uur (€ 175 inclusief btw). Bij elke declaratie zit in dat geval een specificatie van de gewerkte uren.

Indien (een van) u in aanmerking komt voor een toevoeging, geldt een sterk gereduceerde tarief (vaste prijs of uurtarief). Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Advocatuur

Voor de werkzaamheden van mr. Hedy Bollen geldt een standaard uurtarief van € 145,= ex btw (€ 175,– inclusief btw). Daar waar mogelijk kan een vaste prijs worden afgesproken.

Het uurtarief voor de werkzaamheden van mr. drs. Frank Peeters is afhankelijk van de aard van de zaak, de bewerkelijkheid en de eventuele spoedeisendheid, en wordt uiteraard vooraf met u besproken. Ook hij werkt waar mogelijk met vaste prijs-afspraken.

Bij elke declaratie zit een specificatie van de gewerkte uren. Dit geldt uiteraard niet voor voorschotdeclaraties.

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Toevoeging

Als u weinig verdient en weinig vermogen heeft, komt u in aanmerking voor een toegevoegde advocaat. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. 

Omdat de vergoeding die de advocaat van de overheid krijgt onverantwoord laag is en soms nauwelijks kostendekkend, kunnen wij maar een beperkt aantal zaken op toevoegingsbasis aannemen. We bekijken dat van geval tot geval.

Kijk hier voor de geldende inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage. Kijk hier voor de geldende vermogensgrenzen.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2019 is het peiljaar 2017. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Griffierecht

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, moet u meestal griffierecht aan de rechtbank betalen. Dat is alleen anders als u de verwerende partij bent in een zaak bij de kantonrechter. Als u procedeert op basis van een toevoeging (zie boven), is het griffierecht gereduceerd.

Zie hier voor de geldende tarieven.

Rechtsbijstandverzekering

Veel rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor echtscheidingsmediation. Check vooral uw voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.


Lees hier ons blog over de toevoegingsvergoedingen in familierechtzaken.

Lees hier ons blog over de plannen van minister Dekker.

  High Trust      Logo ADR register

 

Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en als mediator geregistreerd in het kwaliteitsregister van ADR. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.