Kosten

Wij willen dat goede rechtshulp voor iedereen betaalbaar is. Daarom doen we er alles aan om onze tarieven zo laag mogelijk te houden. We doen ook zaken op basis van een toevoeging. Tariefafspraken worden vooraf gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gratis kennismaking

Een eerste gesprek van maximaal een half uur (op kantoor of aan de telefoon) is altijd gratis en vrijblijvend.

Uurtarief

Advocatuur: het standaardtarief bedraagt € 145,= exclusief btw per uur.

Mediation: het standaardtarief bedraagt € 90,– exclusief btw per uur per persoon. Indien één van de partijen in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt die partij (afhankelijk van de hoogte van het inkomen) alleen een eigen bijdrage van € 53 of € 105.

Het tarief wordt vooraf met u besproken en zo nodig op maat gemaakt.

Bij elke declaratie zit een specificatie van de gewerkte uren.

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Vaste prijs per zaak/mediation

We werken ook met vaste prijzen per zaak, mits we een redelijke inschatting kunnen maken van aantal benodigde uren. Bij mediation is dat meestal wel mogelijk. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Toevoeging advocatuur

Als u weinig verdient en weinig vermogen heeft, komt u in aanmerking voor een toegevoegde advocaat. De overheid betaalt dan een deel van de advocaatkosten. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen.

Omdat de vergoeding die de advocaat van de overheid krijgt erg laag is en soms nauwelijks kostendekkend, kunnen wij niet onbeperkt zaken op toevoegingsbasis aannemen. We bekijken dat van geval tot geval.

Kijk hier voor de geldende inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage. Kijk hier voor de geldende vermogensgrenzen.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2018 is het peiljaar 2016. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Toevoeging mediation

Wij doen op dit moment geen mediations op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Griffierecht

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, moet u meestal griffierecht aan de rechtbank betalen. Dat is alleen anders als u de verwerende partij bent in een zaak bij de kantonrechter. Als u procedeert op basis van een toevoeging (zie boven), is het griffierecht gereduceerd.

Zie hier voor de geldende tarieven.

Rechtsbijstandverzekering

Veel rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor echtscheidingsmediation. Check vooral uw voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.

  High Trust      Logo ADR register

 

Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en als mediator geregistreerd in het kwaliteitsregister van ADR. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.