Kosten

De kosten worden altijd vooraf met u besproken en schriftelijk vastgelegd.

Tarief mediation

Het standaardtarief is € 145 ex btw per uur (€ 175 inclusief btw).

Als we een inschatting kunnen maken van het aantal benodigde uren, is er desgewenst de optie van een vaste prijs.

Gefinancierde rechtsbijstand mediation

Het kan zijn dat u op grond van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). In dat geval betaalt de overheid grotendeels de kosten van de mediation; zelf betaalt u alleen een eigen bijdrage van € 58 of € 115.

Kijk hier voor de geldende inkomens- en vermogensgrenzen en voor de hoogte van de eigen bijdrage.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2022 is het peiljaar 2020. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Bij een resultaat uit de zaak van € 15.670 (2021) of meer wordt de toevoeging ingetrokken, denk aan de situatie dat bij echtscheiding de woning wordt verkocht met overwaarde. Lees hier wanneer u het werk van uw advocaat of mediator toch zelf moet betalen.

Lees hier ons blog over de toevoeging in echtscheidingszaken.

Tarief voor advocatuur

Het standaard uurtarief bedraagt € 145,– ex btw.

Gefinancierde rechtsbijstand advocatuur

Af en toe doen wij zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). We bekijken dat van geval tot geval.

Zie hierboven onder Toevoeging mediation voor de inkomens- en vermogensgrenzen, de peiljaarverlegging en de resultaatbeoordeling

Wij nemen deel aan het Experiment Echtscheiding van de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat wij de komende periode ruimte hebben voor enkele echtscheidingen op toevoegingsbasis.

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Griffierecht

Als de rechter over uw zaak moet beslissen, betaalt u doorgaans griffierecht. Als u aanspraak heeft op gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’), is het griffierecht gereduceerd.

Klik hier voor de geldende tarieven bij de rechtbank.

Klik hier voor de geldende tarieven bij de gerechtshoven.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen geven dekking voor bijvoorbeeld mediation bij echtscheiding. Check vooral uw voorwaarden.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.


Bollen Van Scheppingen Advocatuur & Mediation is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en MfN-registermediator. Met de Raad voor Rechtsbijstand wordt samengewerkt op basis van High Trust.