Echtscheidingsprocedure

Altijd via de rechter

Een echtscheiding moet altijd worden uitgesproken door de rechter. Hoe verloopt zo’n procedure en hoelang duurt dat? Dat hangt ervan af. Een scheidingsprocedure waarbij partijen samen de gevolgen van de scheiding hebben geregeld, verloopt eenvoudig en snel. Een scheiding waarbij de rechter moet beslissen, duurt veel langer.

Scheiden in overleg 

U heeft – met hulp van een mediator of advocaat – afspraken gemaakt over de gevolgen van de scheiding. Die afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Vervolgens moet de rechter de echtscheiding uitspreken. De mediator of advocaat regelt dat voor u. De procedure bij de rechtbank is niet meer dan een formaliteit en duurt hooguit enkele weken. U hoeft niet zelf naar de rechtbank te komen.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet deze worden ingeschreven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Ook dat regelt de advocaat-mediator. U bent pas officieel gescheiden vanaf het moment van inschrijving. 

De rechter moet beslissen 

Als het niet lukt om samen afspraken te maken, kunt u de rechter vragen om te beslissen. Dat moet een advocaat voor u doen. Die procedure duurt gemiddeld genomen negen maanden tot een jaar, soms langer. 

Kinderen ouder dan twaalf jaar

Heeft u kinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar? Dan krijgt uw kind een uitnodiging van de kinderrechter om zijn of haar mening te geven over de zorgverdeling. Als het om kinderalimentatie gaat, worden kinderen van zestien tot achttien jaar uitgenodigd. Let op: dit gebeurt ook als u het over alles eens bent en gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek. Lees hier meer over het kindgesprek.

Griffierecht

Iedereen die een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank moet griffierecht betalen. Dat is een bijdrage in de kosten van de rechtbank. Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is slechts eenmaal griffierecht verschuldigd. Bij een echtscheiding op tegenspraak moeten beide partijen (verzoeker én verweerder) griffierecht betalen. Voor mensen die in aanmerking komen voor een toevoeging, gelden gereduceerde tarieven. Hier staan de geldende tarieven.