Tag: advocaatkosten

Goed nieuws over vrije advocaatkeuze!

10 april 2016 arbeidsrecht Reacties uitgeschakeld voor Goed nieuws over vrije advocaatkeuze!
Vrije advocaatkeuze in alle ontslagprocedures

Stel, uw werkgever wil u ontslaan via de rechter of het UWV. U heeft een rechtsbijstandsverzekering en wilt daar in zo’n geval natuurlijk gebruik van maken. Kunt u dan zelf een advocaat kiezen?

Ja, dat recht heeft u. Sinds vorige week is duidelijk dat het recht op vrije advocaatkeuze geldt voor álle ontslagprocedures, dus ook voor de procedure bij het UWV. De verzekeraar moet dan de kosten van de advocaat die u heeft gekozen, vergoeden.

Wat vooraf ging

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Verzekeraars zoals DAS, ACHMEA en Arag zijn dus belangrijke spelers op de markt voor juridische dienstverlening.

Er is jarenlang discussie geweest over de vraag of en wanneer een verzekerde het recht heeft om zelf een advocaat te kiezen als hij in een procedure betrokken raakt. De verzekeraars zeiden: wij bepalen door wie de zaak wordt behandeld en niet de klant. Vanuit de verzekeraars wel begrijpelijk, want het inschakelen van eigen medewerkers kost minder geld dan wanneer er een externe advocaat moet worden ingehuurd.

Maar: binnen Europa zijn vaste regels voor rechtsbijstandverzekeringen afgesproken. In die regels staat met zoveel woorden dat elke verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze als er in zijn of haar zaak een procedure wordt gevoerd.

In 2013 besliste de hoogste Europese rechter al dat klanten van verzekeraars een eigen advocaat mogen kiezen in procedures bij de rechter.

Het goede nieuws

Nu heeft de Europese rechter bepaald dat die vrije advocaatkeuze ook geldt als de procedure wordt gevoerd bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of het UWV. Het UWV (onderdeel van de overheid) behandelt ontslagprocedures. Goed nieuws dus voor de klant/consument.

Waaarom een eigen advocaat? 

Wat zijn redenen om een eigen advocaat te willen kiezen? De belangrijkste is misschien wel dat het contact met een advocaat – doorgaans iemand bij u in de buurt – vaak een stuk persoonlijker is dan het contact met de rechtsbijstandsverzekeraar. Zeker als het gaat om zaken waar emoties bij zijn betrokken, zoals een dreigend ontslag, is dat persoonlijke contact belangrijk.

Een andere reden kan zijn dat u het niet eens bent met de keuzes die de verzekeraar maakt of niet tevreden bent over de werkzaamheden.

Niet op eigen houtje

Pas op, het is niet verstandig om op eigen houtje een advocaat aan het werk zetten. Overleg eerst met uw verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren een eigen bijdrage bij de vrije advocaatkeuze en soms gelden er ook maximumbedragen die worden vergoed.

Kosten 

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn bang dat de kosten te hoog worden als iedereen een eigen advocaat mag kiezen. Die angst begrijpen wij wel. Het gemiddelde advocatentarief ligt al snel op € 175 per uur of meer. Bij ons is dat anders: wij houden onze tarieven betaalbaar. Zodat ook verzekeraars bij ons een redelijke prijs krijgen.

Heeft u vragen: bel of mail dan met Hedy Bollen. Wij helpen u graag.

echtscheiding, alimentatie

ADVOCAATKOSTEN ALIMENTATIE AFTREKBAAR?

30 januari 2016 familierecht Reacties uitgeschakeld voor ADVOCAATKOSTEN ALIMENTATIE AFTREKBAAR?

Zijn advocaatkosten in alimentatiezaken aftrekbaar?

Hoe zat het ook al weer, welke advocaatkosten zijn aftrekbaar als het gaat om zaken over alimentatie?

Simpel gezegd is het zo. De advocaatkosten die iemand maakt om inkomen uit partneralimentatie te verkrijgen of te behouden zijn aftrekbaar. De advocaatkosten van iemand die partneralimentatie moet betalen en die deze alimentatie (opnieuw) wil laten vaststellen, zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld: stel een man wil de partneralimentatie laten herzien door de rechtbank, omdat hij minder is gaan verdienen. De vrouw, zijn ex-partner, is het daar niet mee eens en voert verweer. Beide partijen hebben een advocaat en dus kosten. De vrouw mag die kosten aftrekken van de belasting, de man niet. Voorbeeld: de vrouw vraagt in een echtscheidingsprocedure om een x-bedrag aan partneralimentatie, de man zegt dat hij slechts een y-bedrag kan betalen. Ook hier geldt: de vrouw kan de kosten die specifiek met dit onderwerp te maken hebben van de belasting aftrekken, de man niet.

Samengevat: voor de ontvanger zijn de kosten wel aftrekbaar, voor de betaler niet. Dat volgt uit de Wet Inkomstenbelasting en is in vele juridische procedures door de hoogste rechter bevestigd.

Onrechtvaardig

Maar dat is onrecht, wordt vaak gezegd. Hoe moet je aan mensen uitleggen dat de ene (ex)partner zijn advocaatkosten mag aftrekken, maar de andere (ex)partner in diezelfde zaak niet?

Er zijn allerlei argumenten aangevoerd bij de Hoge Raad. Dit systeem zou de vrije toegang tot het recht belemmeren. Het zou mannen (vaak betalers) discrimineren ten opzichte van vrouwen (vaak ontvangers). Maar tot nu toe heeft de Hoge Raad altijd de tekst van de wet gevolgd en stonden de betalers (vaak mannen dus) met lege handen.

Nieuwe zaak

En nu ligt deze vraag opnieuw bij de Hoge Raad. Het advies van de Advocaat-Generaal is er al en dat is negatief voor degenen die partneralimentatie moeten betalen. De AG zegt: er is niks veranderd en dus is de wet de wet en daar houden we ons aan.

Meestal volgt de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal. We wachten de uitspraak met spanning af. En hopen dat de Hoge Raad een verrassing brengt.

Nog even voor alle duidelijkheid: advocaatkosten die te maken hebben met het verkrijgen en behouden van kinderalimentatie zijn niet aftrekbaar. Dat komt omdat de wet kinderalimentatie niet ziet als inkomen. Advocaatkosten in verband met een echtscheiding zijn ook niet aftrekbaar, behalve dus als die kosten specifiek betrekking hebben op het verkrijgen van partneralimentatie of een andere inkomensuitkering (bijv. verrekening van pensioenrechten).

Wij adviseren u: vraag uw advocaat altijd om de kosten i.v.m. partneralimentatie te specificeren en vraag uw fiscaal adviseur naar de mogelijkheden.


Naschrift: de Hoge Raad heeft het advies van de AG gevolgd. Klik hier voor de uitspraak.