Vrije advocaatkeuze in alle ontslagprocedures

Stel, uw werkgever wil u ontslaan via de rechter of het UWV. U heeft een rechtsbijstandsverzekering en wilt daar in zo’n geval natuurlijk gebruik van maken. Kunt u dan zelf een advocaat kiezen?

Ja, dat recht heeft u. Sinds vorige week is duidelijk dat het recht op vrije advocaatkeuze geldt voor álle ontslagprocedures, dus ook voor de procedure bij het UWV. De verzekeraar moet dan de kosten van de advocaat die u heeft gekozen, vergoeden.

Wat vooraf ging

Veel mensen hebben een rechtsbijstandsverzekering. Verzekeraars zoals DAS, ACHMEA en Arag zijn dus belangrijke spelers op de markt voor juridische dienstverlening.

Er is jarenlang discussie geweest over de vraag of en wanneer een verzekerde het recht heeft om zelf een advocaat te kiezen als hij in een procedure betrokken raakt. De verzekeraars zeiden: wij bepalen door wie de zaak wordt behandeld en niet de klant. Vanuit de verzekeraars wel begrijpelijk, want het inschakelen van eigen medewerkers kost minder geld dan wanneer er een externe advocaat moet worden ingehuurd.

Maar: binnen Europa zijn vaste regels voor rechtsbijstandverzekeringen afgesproken. In die regels staat met zoveel woorden dat elke verzekerde recht heeft op vrije advocaatkeuze als er in zijn of haar zaak een procedure wordt gevoerd.

In 2013 besliste de hoogste Europese rechter al dat klanten van verzekeraars een eigen advocaat mogen kiezen in procedures bij de rechter.

Het goede nieuws

Nu heeft de Europese rechter bepaald dat die vrije advocaatkeuze ook geldt als de procedure wordt gevoerd bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of het UWV. Het UWV (onderdeel van de overheid) behandelt ontslagprocedures. Goed nieuws dus voor de klant/consument.

Waaarom een eigen advocaat? 

Wat zijn redenen om een eigen advocaat te willen kiezen? De belangrijkste is misschien wel dat het contact met een advocaat – doorgaans iemand bij u in de buurt – vaak een stuk persoonlijker is dan het contact met de rechtsbijstandsverzekeraar. Zeker als het gaat om zaken waar emoties bij zijn betrokken, zoals een dreigend ontslag, is dat persoonlijke contact belangrijk.

Een andere reden kan zijn dat u het niet eens bent met de keuzes die de verzekeraar maakt of niet tevreden bent over de werkzaamheden.

Niet op eigen houtje

Pas op, het is niet verstandig om op eigen houtje een advocaat aan het werk zetten. Overleg eerst met uw verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren een eigen bijdrage bij de vrije advocaatkeuze en soms gelden er ook maximumbedragen die worden vergoed.

Kosten 

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn bang dat de kosten te hoog worden als iedereen een eigen advocaat mag kiezen. Die angst begrijpen wij wel. Het gemiddelde advocatentarief ligt al snel op € 175 per uur of meer. Bij ons is dat anders: wij houden onze tarieven betaalbaar. Zodat ook verzekeraars bij ons een redelijke prijs krijgen.

Heeft u vragen: bel of mail dan met Hedy Bollen. Wij helpen u graag.