echtscheiding, alimentatie

Zijn advocaatkosten in alimentatiezaken aftrekbaar?

Hoe zat het ook al weer, welke advocaatkosten zijn aftrekbaar als het gaat om zaken over alimentatie?

Simpel gezegd is het zo. De advocaatkosten die iemand maakt om inkomen uit partneralimentatie te verkrijgen of te behouden zijn aftrekbaar. De advocaatkosten van iemand die partneralimentatie moet betalen en die deze alimentatie (opnieuw) wil laten vaststellen, zijn niet aftrekbaar.

Voorbeeld: stel een man wil de partneralimentatie laten herzien door de rechtbank, omdat hij minder is gaan verdienen. De vrouw, zijn ex-partner, is het daar niet mee eens en voert verweer. Beide partijen hebben een advocaat en dus kosten. De vrouw mag die kosten aftrekken van de belasting, de man niet. Voorbeeld: de vrouw vraagt in een echtscheidingsprocedure om een x-bedrag aan partneralimentatie, de man zegt dat hij slechts een y-bedrag kan betalen. Ook hier geldt: de vrouw kan de kosten die specifiek met dit onderwerp te maken hebben van de belasting aftrekken, de man niet.

Samengevat: voor de ontvanger zijn de kosten wel aftrekbaar, voor de betaler niet. Dat volgt uit de Wet Inkomstenbelasting en is in vele juridische procedures door de hoogste rechter bevestigd.

Onrechtvaardig

Maar dat is onrecht, wordt vaak gezegd. Hoe moet je aan mensen uitleggen dat de ene (ex)partner zijn advocaatkosten mag aftrekken, maar de andere (ex)partner in diezelfde zaak niet?

Er zijn allerlei argumenten aangevoerd bij de Hoge Raad. Dit systeem zou de vrije toegang tot het recht belemmeren. Het zou mannen (vaak betalers) discrimineren ten opzichte van vrouwen (vaak ontvangers). Maar tot nu toe heeft de Hoge Raad altijd de tekst van de wet gevolgd en stonden de betalers (vaak mannen dus) met lege handen.

Nieuwe zaak

En nu ligt deze vraag opnieuw bij de Hoge Raad. Het advies van de Advocaat-Generaal is er al en dat is negatief voor degenen die partneralimentatie moeten betalen. De AG zegt: er is niks veranderd en dus is de wet de wet en daar houden we ons aan.

Meestal volgt de Hoge Raad het advies van de Advocaat-Generaal. We wachten de uitspraak met spanning af. En hopen dat de Hoge Raad een verrassing brengt.

Nog even voor alle duidelijkheid: advocaatkosten die te maken hebben met het verkrijgen en behouden van kinderalimentatie zijn niet aftrekbaar. Dat komt omdat de wet kinderalimentatie niet ziet als inkomen. Advocaatkosten in verband met een echtscheiding zijn ook niet aftrekbaar, behalve dus als die kosten specifiek betrekking hebben op het verkrijgen van partneralimentatie of een andere inkomensuitkering (bijv. verrekening van pensioenrechten).

Wij adviseren u: vraag uw advocaat altijd om de kosten i.v.m. partneralimentatie te specificeren en vraag uw fiscaal adviseur naar de mogelijkheden.


Naschrift: de Hoge Raad heeft het advies van de AG gevolgd. Klik hier voor de uitspraak.