ww
Herziening partneralimentatie

Al jaren klinkt de roep om modernisering van het huidige systeem van partneralimentatie. Vorig jaar (2015) dienden D’66, VVD en PvdA een initiatiefwetsvoorstel in dat dit systeem rigoureus verandert. De partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter worden, aldus het wetsvoorstel.

Kort samengevat gaat het wetsvoorstel uit van de gedachte dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt en dat iedereen dus in principe in staat is zelf inkomen te genereren. Alleen als het huwelijk heeft geleid tot een verlies aan verdiencapaciteit, bijvoorbeeld als de vrouw minder is gaan werken vanwege de kinderen, bestaat er voor in beginsel maximaal vijf jaar recht op partneralimentatie. De alimentatie wordt niet meer berekend op basis van de welstand tijdens het huwelijk, maar op basis van het verlies aan verdiencapaciteit.

Lees hier ons blog over het wetsvoorstel.

Kritiek Raad van State 

Intussen heeft de De Raad van State een advies uitgebracht over het wetsvoorstel. De Raad is uiterst kritisch, zowel over de achterliggende gedachte van het voorstel als de uitwerking ervan. Belangrijkste kritiek: het voorstel gaat uit van een gelijke positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. En dat is volgens de Raad ver verwijderd van de maatschappelijk realiteit.

Samengevat zegt de Raad:

  • Uit onderzoek blijkt dat vrouwen op het moment van scheiding vaak een grote achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Ook na huwelijk is de verdeling van zorgtaken meestal niet gelijk is. Slechts bij 1 op de 5 echtscheiding is op dit moment sprake van co-ouderschap.
  • Als verlies van verdiencapaciteit de grondslag is voor een aanspraak op partneralimentatie, zal er in veel gevallen geen aanspraak zijn. Dat leidt volgens de Raad tot schrijnende situaties.
  • Een alimentatieduur van vijf jaar als basis vindt de Raad te kort, omdat het voor veel vrouwen helemaal niet gemakkelijk zal zijn om na een scheiding een goede positie op de arbeidsmarkt te krijgen.
  • De berekeningssystematiek (hoe bepaal je verdiencapaciteit en inkomen) is helemaal niet simpel. De Raad denkt daarom dat het wetsvoorstel niet zal leiden tot minder juridische procedures.

Het volledige advies van de Raad vindt u hier.

Hoe verder?

Het wetsvoorstel wordt nu behandeld in de Tweede Kamer. De schriftelijke behandeling laat zien dat er ook in de Kamer veel kritische vragen zijn. Daarbij komt: in maart 2017 zijn er verkiezingen en dat verandert de stemverhoudingen. Het is dus hoogst onzeker of en zo ja, in welke vorm dit wetsvoorstel de eindstreep gaat halen.

Intussen 

Het huidige systeem is minder rigide dan het soms wordt voorgesteld. Het biedt wel degelijk ruimte voor maatwerk. Het is aan degenen die alimentatie moeten betalen en hun advocaten om dat maatwerk af te dwingen. Bijvoorbeeld door aan de rechter te vragen de alimentatie in een periode van bijvoorbeeld vijf jaar af te bouwen tot nul. Dat kan!

Natuurlijk, maatwerk leveren is niet altijd eenvoudig. Maar de moeite van het proberen zeker waard.

Uw mening 

Wij zijn benieuwd naar uw mening en uw ervaring. Wilt u die met ons delen? Heel graag.

U kunt mailen naar bollen@bollenvanscheppingen.nl. Alvast bedankt!