Wegwijzer woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding

Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding Een veelvoorkomende situatie: een stel is samen eigenaar van een woning, die na de scheiding nog een tijdlang onverdeeld blijft. De vraag is hoe de lasten van de woning in zo’n situatie moeten worden verdeeld. […]

Lees verder ...

Woonlasten bij scheiding

Woonlasten bij scheiding Veelvoorkomende situatie: een stel gaat scheiden, ze wonen in een koophuis dat gezamenlijk eigendom is en zijn allebei hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek. Het huis wordt te koop gezet en een van beiden blijft er wonen totdat […]

Lees verder ...

Gebruiksvergoeding woning bij echtscheiding

familierecht

Vaak doet zich discussie voor over wie in de echtelijke woning mag blijven bewonen in de aanloop tot een echtscheiding. Wanneer de echtgenoten zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en gezamenlijke eigenaar zijn van de woning, kan degene die de […]

Lees verder ...