Per 1 juli 2015 is de WW gewijzigd.

  • Het wordt voor WW-ers aantrekkelijker om met een WW-uitkering lager betaald werk te gaan doen.
  • WW-ers zullen sneller werk moeten accepteren dat niet aansluit bij ervaring en opleiding.
  • De berekening van de hoogte van de uitkering is veranderd.

De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 juli 2015 en gelden voor werknemers die op of na 1 juli instromen in de WW. Voor mensen die voor 1 juli 2015 al een WW-uitkering ontvingen geldt dat als de hoogte van de uitkering op of na 1 juli niet verandert er verder ook niets verandert.

Werken naast een uitkering is lonend

Als een werknemer een WW-uitkering ontvangt wordt hij gestimuleerd om naast de uitkering te gaan werken. Het inkomen dat de uitkeringsgerechtigde daarbij verdient wordt deels verrekend met de uitkering zodat hij er altijd op vooruit gaat.

Voor de eerste twee maanden geldt dat 75% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient wordt verrekend met de uitkering. Dat wil zeggen dat 25% van dat inkomen ook echt extra inkomen naast de uitkering is. Na de eerste twee maanden van de uitkering wordt 70% van wat een uitkeringsgerechtigde verdient verrekend met de uitkering.

Eerder op elk soort werk solliciteren

Als iemand een WW-uitkering ontvangt dan heeft hij een sollicitatieplicht. In de eerste periode is de uitkeringsgerechtigde alleen verplicht om te solliciteren op banen die passen bij zijn ervaring en opleiding. Na verloop van tijd bent ontstaat de verplichting om ook te solliciteren op banen die minder goed aansluiten bij de ervaring en opleiding. Als zo’n baan wordt aangeboden dan moet de uitkeringsgerechtigde die accepteren. Vanaf 1 juli 2015 is de periode dat dat alleen maar gesolliciteerd hoeft te worden op banen die passen bij de ervaring en opleiding verkort tot 6 maanden (dit was voordien 12 maanden).

Berekening hoogte uitkering

Nadat een werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd, stelt het UWV vast hoe hoog de uitkering zal zijn. De basis daarvoor is het dagloon. Vanaf 1 juli 2015 is de wijze waarop het dagloon wordt berekend veranderd. Voor het berekenen van het dagloon wordt naar het sociale verzekeringsloon dat de werknemer verdiende in een periode van 12 maanden voordat hij werkloos werd. Ook als dit bij verschillende werkgevers is verdiend of als het is verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever.