lussen

Een lusberekening is een berekening van twee variabelen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die net zo lang kan worden uitgevoerd totdat het punt wordt bereikt dat er geen beïnvloeding meer is (evenwicht). Voor een voorbeeld van een lusberekening bij partneralimentatie en het kindgebonden budget zie de Hof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9827.