jusvergelijking

Bij een jusvergelijking kijk je hoeveel de alimentatiebetaler resp. de -ontvanger overhoudt om netto te besteden, na betaling van de (minimale) vaste lasten. Achterliggende gedachte: het is niet de bedoeling dat iemand die alimentatie ontvangt uiteindelijk beter af is dan degene die betaalt.