jurisprudentie

Alle uitspraken van rechters. Uit de jurisprudentie zijn regels af te leiden, bijvoorbeeld hoe een wet moet worden toegepast.