echtelijke ruzies

Kahneman c.s.: ‘De neiging van beide partijen in een conflict om het eigen gedrag op te vatten als een reactie op het provocerende optreden van de ander, is een bekend trekje van echtelijke ruzies, maar treedt ook op in internationale conflicten.’