KINDERVERHOOR

Gaat u scheiden en heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar? Dan krijgt uw kind een uitnodiging van de kinderrechter om zijn of haar mening te geven over de omgangsregeling. Als het gaat om kinderalimentatie, dan worden kinderen van 16 tot 18 jaar hiervoor uitgenodigd.

Let op: dit geldt ook als u het over alles een bent (inclusief omgangsregeling en kinderalimentatie) en gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek.

KORT GESPREKJE

In juridische taal spreken we over het kinderverhoor. Dat is eigenlijk een verkeerd woord, want het is helemaal geen verhoor zoals wij ons dat voorstellen.

Uw kind krijgt eerst een brief van de rechtbank. Daarin staat een uitnodiging om bij de rechter te komen. Uw kind hoeft niet te gaan, hij/zij kan ook met een briefje reageren of helemaal niet reageren. Niets is verplicht.

Als uw kind wel gaat, krijgt hij/zij een kort gesprekje met de kinderrechter van zo’n 10 tot 15 minuten. Uw kind hoeft daar niet tegenop te zien. Kinderrechters zijn getraind voor dit soort gesprekken en zullen uw kind zoveel mogelijk op zijn gemak stellen.

Hier vindt u een informatiefolder over het kinderverhoor.

Hier is een videofilmpje over het kinderverhoor, gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand.

WANNEER

Het kinderverhoor wordt meestal gepland vlak voor de rechtszitting in de echtscheiding. Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek komt de uitnodiging nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend.

DE RECHTER BESLIST

Je hoort vaak: “Als hij 12 jaar is, mag hij zelf kiezen bij wie hij gaat wonen”. Dat is niet waar. De mening van het kind telt mee, maar de rechter beslist. En dat is maar goed ook, want kinderen willen normaal gesproken helemaal niet kiezen voor de ene of de andere ouder en ze kunnen in hele nare loyaliteitsconflicten terecht komen als ze dat toch zouden (moeten) doen.

JONGER DAN 12 JAAR

De rechter is niet verplicht om kinderen jonger dan 12 jaren te horen. De rechter mag wel besluiten om dat toch te doen, hij is daar vrij in. Bij kinderen onder de 10 jaar gebeurt dat, gezien de zeer jonge leeftijd, haast nooit. Wel kan rechter aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen om een onderzoek in te stellen als er aanwijzingen zijn van problemen met jonge kinderen.

Bij kinderen van 10 of 11 jaar vindt soms wel een kinderverhoor plaats. De ouders of het kind zelf kunnen daar ook zelf om vragen bij de rechter. Als het kind dit zelf vraagt, is een eenvoudig briefje aan de rechter voldoende.

BIJZONDER CURATOR

Soms leidt de scheiding tot ernstige conflicten tussen de ouders en het kind. Of dreigt het kind totaal vermalen te worden in een slepende vechtscheiding. In zo’n geval kan de rechter een onafhankelijk iemand aanwijzen die speciaal opkomt voor de belangen van het kind, iemand die dus ook los staat van de ouders. Die iemand heet in officiële taal ‘bijzonder curator’. Meestal is de bijzonder curator een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

De rechter kan op eigen initiatief een bijzonder curator benoemen. Het kind kan er zelf om vragen, net als de ouders of andere direct betrokkenen.