Kindgesprek

Gaat u scheiden en heeft u kinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar? Dan krijgt uw kind een uitnodiging van de kinderrechter om zijn of haar mening te geven over de omgangsregeling.

Gaat het om kinderalimentatie, dan worden kinderen van zestien tot achttien jaar hiervoor uitgenodigd.

Let op: dit gebeurt ook als u het over alles eens bent en gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek.

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw kind krijgt eerst een brief van de rechtbank. Daarin staat een uitnodiging om bij de rechter te komen. Uw kind hoeft niet te gaan, hij/zij kan ook met een briefje reageren of helemaal niet reageren. Niets is verplicht.

Als uw kind wel gaat, krijgt hij/zij een kort gesprekje met de kinderrechter van zo’n tien tot vijftien minuten. Uw kind hoeft daar niet tegenop te zien. Kinderrechters zijn getraind voor dit soort gesprekken en zullen het uw kind zo makkelijk mogelijk maken.

Hier vindt u een informatiefolder over het kindgesprek.

Hier is een videofilmpje over het kinderverhoor, gemaakt door de Raad voor Rechtsbijstand.

Wanneer vindt het gesprek plaats?

Het kindgesprek wordt meestal gepland vlak voor de rechtszitting in de echtscheiding. Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek komt de uitnodiging direct nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend.

Kind mag kiezen?

Je hoort vaak: als het kind twaalf jaar is, mag het zelf kiezen bij wie hij gaat wonen. Dat is niet waar. De mening van het kind telt mee, maar de rechter beslist. En dat is maar goed ook, want kinderen willen doorgaans helemaal niet kiezen voor de ene of de andere ouder en ze kunnen in hele nare loyaliteitsconflicten terecht komen als ze dat toch zouden (moeten) doen.

Wijdverbreid misverstand: een kind van twaalf jaar mag kiezen bij welke ouder het wil wonen.

Jongere kinderen

De rechter is niet verplicht om kinderen jonger dan twaalf jaren uit te nodigen, maar dat mag wel, de rechter is daar vrij in. Bij kinderen onder de tien jaar gebeurt dat, gezien de zeer jonge leeftijd, haast nooit.

Met kinderen van tien of elf jaar vindt soms wel het kindgesprek plaats. De ouders of het kind kunnen daar zelf ook om vragen bij de rechter. Als het kind dit zelf vraagt, is een eenvoudig briefje aan de rechter voldoende.

Bijzonder curator

Soms dreigt het kind vermalen te worden in een slepende vechtscheiding. Of leidt de scheiding tot ernstige conflicten tussen de ouders en het kind. In zo’n geval kan de rechter een onafhankelijk iemand aanwijzen die speciaal opkomt voor de belangen van het kind, iemand die dus los staat van de ouders. Die iemand heet in officiële taal bijzonder curator. Vaak is de bijzonder curator een advocaat die gespecialiseerd is in familierecht.

De rechter kan op eigen initiatief een bijzonder curator benoemen. Het kind kan er zelf om vragen, net als de ouders of andere direct betrokkenen.