Kindgesprek

Gaat u scheiden en heeft u kinderen in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar? Dan krijgt uw kind een uitnodiging van de kinderrechter om zijn of haar mening te geven over de zorgverdeling. Als het om kinderalimentatie gaat, worden kinderen van zestien tot achttien jaar uitgenodigd. Let op: dit gebeurt ook als u het over alles eens bent en gaat scheiden op gemeenschappelijk verzoek.

Hoe gaat het in zijn werk?

Uw kind krijgt eerst een brief van de rechtbank met een uitnodiging om bij de rechter te komen. Uw kind hoeft niet te gaan, hij/zij kan ook met een briefje reageren of helemaal niet reageren. Niets is verplicht. Als uw kind wel gaat, krijgt hij/zij een kort gesprekje met de kinderrechter van zo’n tien tot vijftien minuten. Kinderrechters zijn getraind voor dit soort gesprekken en zullen het uw kind zo makkelijk mogelijk maken.

Wanneer vindt het gesprek plaats?

Het kindgesprek wordt meestal gepland vlak vóór de rechtszitting in de echtscheiding. Bij een echtscheiding op gezamenlijk verzoek komt de uitnodiging direct nadat het echtscheidingsverzoek is ingediend.

Kunnen kinderen jonger dan 12 jaar ook worden gehoord?

De rechter is niet verplicht om kinderen jonger dan twaalf jaar te horen, maar dat mag wel, de rechter is daar vrij in. Bij kinderen onder de tien jaar gebeurt dit, gezien de jonge leeftijd, vrijwel nooit.

Met kinderen van tien of elf jaar vindt soms wel het kindgesprek plaats. De ouders of het kind kunnen daar zelf om vragen bij de rechter. Als het kind dit zelf vraagt, is een eenvoudig briefje aan de rechter voldoende.

Mag een kind van 12 jaar kiezen bij wie hij gaat wonen?

Je hoort het vaak: wanneer het kind twaalf jaar is, mag het zelf kiezen bij wie hij gaat wonen. Dat is niet waar. De mening van het kind telt mee, maar de ouders beslissen. Of, als de ouders er niet uitkomen, de rechter. En dat hoort ook zo, want kinderen willen helemaal niet kiezen voor de ene of de andere ouder. Moeten ze dat toch doen, kan dat leiden tot loyaliteitsconflicten die erg schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van een kind.