Indexering alimentatie
Alimentatiebedragen worden elk jaar, met ingang van 1 januari, verhoogd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit heet de wettelijke indexering. Dit gebeurt omdat prijzen en lonen ook stijgen door inflatie.
Voor 2016 is het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd 1,3%.
Voor een overzicht van percentages in de afgelopen jaren, kijk hier.
Wanneer wordt er niet geïndexeerd?
In sommige situaties wordt de alimentatie niet automatisch verhoogd.
• U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering niet of een tijdlang niet geldt. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.
• Het kan zijn dat de rechter (op verzoek van degene die alimentatie moet betalen) heeft bepaald dat de alimentatie niet wordt geïndexeerd. De reden daarvan is dan bijvoorbeeld dat de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.
• U kunt kiezen voor een ander percentage of andere manier van verhoging, bijvoorbeeld voor een koppeling aan de loon ontwikkeling van degene die moet betalen.
• Tot slot: voor alimentaties die voor 1 januari 1973 zijn vastgesteld, geldt de automatische aanpassing niet als er toen afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het bedrag. Die afspraken blijven gelden.
Hoe zorgt u ervoor dat uw ex-partner de verhoging (tijdige) betaalt?
U kunt uw ex-partner van te voren – in december – laten weten welk alimentatiebedrag hij/zij per 1 januari moet gaan betalen. Als hij/zij dan (zonder goede reden) weigert om de verhoging te betalen, kunt u – mits u een uitspraak heeft van de rechter waarin de alimentatie is bepaald – het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) vragen de achterstallige alimentatie te innen.