Indexering alimentatie

Alimentatiebedragen worden elk jaar, met ingang van 1 januari, verhoogd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit heet de wettelijke indexering. Dit gebeurt omdat prijzen en lonen ook stijgen door inflatie.

Voor 2017 is het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd vastgesteld op 2,1%.

Voor een overzicht van indexeringspercentages in de afgelopen jaren klik hier.

Wanneer wordt er niet geïndexeerd?

In sommige situaties wordt de alimentatie niet automatisch verhoogd.

• U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering niet of een tijdlang niet geldt. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.
• Het kan zijn dat de rechter (op verzoek van degene die alimentatie moet betalen) heeft bepaald dat de alimentatie niet wordt geïndexeerd. De reden daarvan is bijvoorbeeld dat de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.
• U kunt kiezen voor een ander percentage of andere manier van verhoging, bijvoorbeeld voor een koppeling aan de loonontwikkeling van degene die moet betalen.
• Tot slot: voor alimentaties die voor 1 januari 1973 zijn vastgesteld, geldt de automatische aanpassing niet als er toen afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van het bedrag. Die afspraken blijven gelden.

Hoe zorgt u ervoor dat uw ex-partner de verhoging (tijdig) betaalt?

Het is verstandig om uw ex-partner van te voren te laten weten welk alimentatiebedrag hij/zij per 1 januari moet gaan betalen. Als uw ex dit weigert, kunt u het LBIO vragen de achterstallige alimentatie te innen. Er moet dan wel een beschikking zijn van de rechter waarin de alimentatie is vastgesteld. Als die beschikking er niet is, kunt u de rechter vragen de afgesproken alimentatie alsnog in een beschikking vast te leggen.