Indexering alimentatie 2019

Alimentatiebedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit heet de wettelijke indexering. Dit gebeurt omdat prijzen en lonen ook stijgen door inflatie. Uw ex-partner is verplicht om het geïndexeerde bedrag te betalen.

Voor 2019 is de indexering vastgesteld op 2%.

Wanneer wordt de alimentatie niet geïndexeerd?

In sommige situaties wordt de alimentatie niet automatisch verhoogd.

U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering niet of een tijdlang niet geldt. Of u kunt samen samen kiezen voor een ander percentage of andere manier van verhoging, bijvoorbeeld door de alimentatie te koppelen aan de loonstijging van de alimentatiebetaler. Dergelijke afspraken moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Ook de rechter kan bepalen dat de alimentatie niet wordt geïndexeerd. Een reden is bijvoorbeeld dat de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.

Hoe zorgt u ervoor dat uw ex-partner de verhoging (tijdig) betaalt?

Het is verstandig om uw ex-partner ruim van te voren – ergens in november of december – te laten weten welk bedrag hij/zij per 1 januari moet gaan betalen. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) biedt een handige tool om de gewijzigde alimentatie zelf uit te rekenen.

Mocht uw ex ondanks aanmaningen weigeren de indexering te betalen, dan kunt u bij het LBIO terecht voor inning van achterstallige alimentatie. Er moet in zo’n geval wel een beschikking van de rechter zijn, waarin de alimentatie is vastgesteld. Heeft u alleen een getekende overeenkomst met daarin de alimentatieafspraken, dan moeten deze alsnog door de rechter worden bekrachtigd. Pas daarna kan het LBIO in actie komen.