Jaarlijkse indexering van alimentatie

Alimentatiebedragen worden jaarlijks met ingang van 1 januari verhoogd met een percentage dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit heet de wettelijke indexering. Dit gebeurt omdat prijzen en lonen ook stijgen door inflatie. Uw ex is verplicht om het geïndexeerde bedrag te betalen.

Voor 2018 is de indexering vastgesteld op 1,5%.

Wanneer wordt de alimentatie niet geïndexeerd?

In sommige situaties wordt de alimentatie niet automatisch verhoogd.

• U kunt samen afspreken dat de wettelijke indexering niet of een tijdlang niet geldt. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd.
• Het kan zijn dat de rechter (op verzoek van degene die alimentatie moet betalen) heeft bepaald dat de alimentatie niet wordt geïndexeerd. De reden daarvan is bijvoorbeeld dat de alimentatieplichtige een vast inkomen heeft dat niet meegaat met het loon- en prijspeil.
• U kunt samen kiezen voor een ander percentage of andere manier van verhoging, bijvoorbeeld voor door de alimentatie te koppelen aan de loonontwikkeling van degene die moet betalen.

Hoe zorgt u ervoor dat uw ex-partner de verhoging (tijdig) betaalt?

Het is verstandig om uw ex-partner ruim van te voren – ergens in november of december – te laten weten welk bedrag hij/zij per 1 januari moet gaan betalen. Het LBIO biedt een handige tool om de gewijzigde alimentatie snel zelf uit te rekenen.

Meestal levert dit geen problemen op. Maar mocht uw ex (blijven) weigeren, kunt u het LBIO vragen de achterstallige alimentatie te innen. Er moet dan wel een beschikking van de rechter zijn, waarin de alimentatie is vastgesteld.