Beperkte gemeenschap van goederen

Bent u na 1 januari 2018 getrouwd of geregistreerd partner geworden? Dan geldt tussen u een beperkte gemeenschap van goederen, tenzij u huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt. Een beperkte gemeenschap wil zeggen dat bepaalde bezittingen en schulden  gemeenschappelijk worden en dat andere privé blijven.

Belangrijkste vraag is natuurlijk: wat valt in de beperkte gemeenschap en wat valt daarbuiten?

Wat valt in de beperkte gemeenschap?

De volgende bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap.

  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk ook al van u en uw partner samen waren. Bijvoorbeeld: u had voor dat u trouwde samen een huis gekocht met een hypotheek op beider naam. Huis en hypotheekschuld vallen dan automatisch in de beperkte gemeenschap.
  • Alle bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk verkrijgen.
  • Een onderneming die een van beiden tijdens het huwelijk start.

Let op: gezamenlijke bezittingen en schulden van vóór het huwelijk vallen dus in de gemeenschap. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. Stel dat de eigendomsverhouding van de woning vóór het huwelijk 75:25 was, bijvoorbeeld omdat de ene partner meer eigen geld inlegde dan de ander. Die 75:25-verhouding wordt door een huwelijk in beperkte gemeenschap automatisch veranderd in 50:50. Hetzelfde geldt voor gezamenlijke schulden die vóór het huwelijk anders dan 50:50 moesten worden gedragen. Wilt u dit niet, dan moet u huwelijkse voorwaarden maken

Wat valt buiten de beperkte gemeenschap?

De volgende bezittingen en schulden blijven privé.

  • Alle bezittingen of schulden die vóór het huwelijk alleen van u waren.
  • Een onderneming die een van de partners al had vóór het huwelijk. Maar let op: die partner moet wel een ‘redelijke vergoeding’ aan de gemeenschap betalen voor de kennis en arbeid die hij in de onderneming stopt. Dit is een open norm, die in de praktijk invulling zal moeten krijgen.
  • Alle erfenissen en schenkingen die u vóór het huwelijk heeft gekregen en die u tijdens het huwelijk krijgt. Dat is alleen anders als de erflater of schenker expliciet heeft aangegeven dat uw partner ook een deel krijgt.

Waarom is een goede administratie zo belangrijk?

Door de beperkte gemeenschap van goederen ontstaan drie gescheiden vermogens: de privévermogens van beide partners en het gemeenschappelijke vermogen. Bij echtscheiding moet het gemeenschappelijke vermogen worden verdeeld, elk heeft recht op de helft. Wat privé is, blijft privé en hoeft dus niet te worden verdeeld. Maar let op: u moet dan wel kunnen aantonen welke bezittingen privé zijn. Kunt u dat niet, dan vallen die bezittingen in de gemeenschap en moet u de waarde ervan toch delen met uw partner. Het systeem werkt dus alleen als er door de jaren heen een goede administratie wordt bijgehouden. Houd dus een goede financiële administratie bij: bewaar aankoopbonnen en bankafschriften, zorg dat bij bankoverschrijvingen duidelijk staat vermeld waarvoor het bedrag is bestemd enzovoort.

Kunnen privéschulden op de gemeenschap worden verhaald?

Zoals gezegd vallen alle vóórhuwelijkse schulden die op naam staan van een van de partners, buiten de gemeenschap. De vraag is in hoeverre die schulden op het gemeenschapsvermogen kunnen worden verhaald.

Een privéschuld kan alleen op de helft van de opbrengst van de gemeenschappelijke bezittingen worden verhaald. Bovendien heeft de andere echtgenoot het recht om het gemeenschapsgoed dat de schuldeiser wil uitwinnen, over te nemen tegen de marktwaarde en de helft daarvan aan de schuldeiser te betalen. Dat gemeenschapsgoed gaat vervolgens tot het privévermogen dan die andere echtgenoot horen. Deze regeling geldt alleen voor huwelijken die na 1 januari 2018 zijn gesloten.


De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Wij doen ons best om de informatie op de site actueel te houden, maar wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan en aanvaarden ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van informatie op de site.