STAPPENPLAN ‘DE RECHTER BESLIST’


RECHTER BESLIST

 • Mediation is geen optie (meer).

 • Onafhankelijke derde (rechter) hakt knopen door.

 • Snelle beslissing mogelijk bij spoedeisende zaken.

STAP 1

 • Intakegesprek met uw advocaat.

 • Aandacht voor de achtergronden van de scheiding.

 • Inventarisatie onderwerpen die geregeld moeten worden: kinderen, wonen, geldzaken.

 • Inventarisatie benodigde stukken.

STAP 2

 • Standpunten bepalen (wat wilt u).

 • Overleg met (de advocaat van) de andere partij.

 • Bij spoedeisende zaken: verzoekschrift voorlopige voorzieningen indienen.

 • Zo mogelijk: onderhandelen.


STAP 3

 • Verzoekschrift echtscheiding indienen.

 • Of: verweerschrift met eventueel tegenverzoek indienen.

 • Zo mogelijk: verder onderhandelen.

STAP 4

 • Zitting bij de rechtbank.

 • Zo mogelijk: onderhandelen tijdens de zitting.

STAP 5

 • Uitspraak van de rechtbank.

 • Beslissen: hoger beroep of niet.

 • Inschrijven echtscheiding bij de gemeente.