STAPPENPLAN ‘DE RECHTER BESLIST’


RECHTER BESLIST

 • Mediation is geen optie (meer).
 • Onafhankelijke derde (rechter) hakt knopen door.
 • Snelle beslissing mogelijk bij spoedeisende zaken.

STAP 1

 • Intakegesprek met uw advocaat.
 • Aandacht voor de achtergronden van de scheiding.
 • Inventarisatie onderwerpen die geregeld moeten worden: kinderen, wonen, geldzaken.
 • Inventarisatie benodigde stukken.

STAP 2

 • Standpunten bepalen (wat wilt u).
 • Overleg met (de advocaat van) de andere partij.
 • Bij spoedeisende zaken: verzoekschrift voorlopige voorzieningen indienen.
 • Zo mogelijk: onderhandelen.

STAP 3

 • Verzoekschrift echtscheiding indienen.
 • Of: verweerschrift met eventueel tegenverzoek indienen.
 • Zo mogelijk: verder onderhandelen.

STAP 4

 • Zitting bij de rechtbank.
 • Zo mogelijk: onderhandelen tijdens de zitting.

STAP 5

 • Uitspraak van de rechtbank.
 • Beslissen: hoger beroep of niet.
 • Inschrijven echtscheiding bij de gemeente.