Betaalbaar

Wij willen dat goede rechtshulp voor iedereen betaalbaar is. Daarom doen we er alles aan om onze tarieven zo laag mogelijk te houden. We doen ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een ‘toevoeging’). Tariefafspraken worden vooraf gemaakt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Gefinancierde rechtsbijstand  

Als u weinig verdient en weinig vermogen heeft, komt u in aanmerking voor een ‘toevoeging’. De overheid betaalt dan een groot deel van de advocaatkosten. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen.

Kijk hier voor de geldende inkomensgrenzen en de bijbehorende eigen bijdrage.

Kijk hier voor de geldende vermogensgrenzen.

De Raad voor Rechtsbijstand kijkt naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden (het zogenaamde peiljaar). Bijvoorbeeld: in 2017 is het peiljaar 2015. Mocht uw huidige inkomen en/of vermogenspositie sterk afwijken van die in het peiljaar, kunt u om een zgn. peiljaarverlegging vragen.

Tarieven per uur 

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, gelden de volgende tarieven.

Particulieren: vanaf € 145,– exclusief btw per uur (eerste half uur gratis)

Ondernemers: vanaf € 175,– exclusief btw per uur (eerste half uur gratis)

Vaste tarieven per zaak 

We werken ook met vaste bedragen per zaak, mits het aantal uren enigszins is in te schatten. Vraag gerust naar de mogelijkheden. Een paar voorbeelden:

Berekenen kinderalimentatie: vanaf € 200,–

Berekenen partneralimentatie: vanaf € 250,–

Berekenen kinder- en partneralimentatie: vanaf € 350,–

Procedure vaststellen/wijzigen alimentatie: vanaf: € 1.500,–

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek: vanaf € 2.000,– (d.i. inclusief twee mediationgesprekken, het opstellen van het echtscheidingsconvenant en het regelen van de echtscheiding bij de rechtbank).

Echtscheiding op verzoek van één partij: prijsindicatie in overleg, afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

Deze bedragen zijn exclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals griffierecht en kosten van de dagvaarding.

Kantoorkosten

Wij rekenen geen kantoorkosten.

Griffierecht

Als er in uw zaak geprocedeerd moet worden, moet u meestal griffierecht aan de rechtbank betalen. Dat is alleen anders als u de verwerende partij bent in een zaak bij de kantonrechter. Als u procedeert op basis van een toevoeging (zie boven), is het griffierecht gereduceerd.

Zie hier voor de geldende tarieven.

Kan ons uurtarief niet omlaag?

Wij werken zo efficiënt mogelijk om onze tarieven laag te houden. Het gemiddelde tarief in de advocatuur is nog steeds zo’n € 200 per uur. Voor veel mensen dus nauwelijks betaalbaar.

Niettemin is ook ons relatief lage tarief voor veel mensen een heleboel geld. Dat realiseren wij ons terdege. Maar onze tarieven nog meer verlagen is geen optie, want dat zou ten koste gaan van de kwaliteit. Er komt nogal wat kijken bij de organisatie van een advocatenkantoor en het constant up-to-date houden van onze kennis.

Rechtsbijstandverzekering

Let op: heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan heeft u het recht om zelf een advocaat te kiezen als het tot een procedure komt. Uw verzekeraar mag dat niet weigeren, wat er ook in de verzekeringsvoorwaarden staat. Veel mensen vinden het contact met de jurist/advocaat van de verzekeraar onpersoonlijk – meestal gaat alles via de telefoon. Als u liever een advocaat heeft bij u in de buurt, waar u langs kunt komen om uw zaak te bespreken, neem dan contact met ons op. Wij nemen vervolgens contact op met uw verzekeraar.

Stichting Derdengelden

Wij maken geen gebruik van een stichting derdengelden.