STAPPENPLAN OVERLEGSCHEIDING


OVERLEGSCHEIDING

 • Mediation is geen optie (meer).

 • U heeft allebei een eigen advocaat.

 • U heeft allebei de intentie om scheiding in overleg te regelen, zonder dat de rechter knopen moet doorhakken.

STAP 1

 • Intakegesprek met uw advocaat.

 • Aandacht voor de achtergronden van de scheiding.

 • Inventarisatie onderwerpen die moeten worden geregeld: kinderen, wonen, geldzaken.

 • Spoedeisende zaken bespreken, bijvoorbeeld wonen.

 • Inventarisatie benodigde stukken.

 • Afspraken maken over het vervolgtraject.

STAP 2

 • Overleg met de advocaat van de andere partij.

 • Afspraken maken over aanpak/werkwijze.

 • Uitwisselen van standpunten, eventueel via viergesprek(ken).

 • Onderhandelen.


STAP 3

 • Op hoofdlijnen afspraken maken.

 • Advocaten stellen convenant op.

 • Onderhandelen over bepalingen in het convenant.

STAP 4

 • Convenant ondertekenen.

 • Advocaten regelen de echtscheiding bij de rechtbank.

 • Inschrijving echtscheiding bij de gemeente.

STAP 5

 • Uitvoeren afspraken in het convenant, zoals overdracht woning, invullen formulieren pensioenverevening, alimentatie betalen.