Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

2 april 2020 arbeidsrecht, Frank Peeters

NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart jl. in verband met de uitbraak van corona de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. Deze Regeling beoogt aan ondernemingen/instellingen met personeel die in zwaar weer zijn geraakt, een loonkostensubsidie te geven. De Regeling vindt u hier terug.

De belangrijkste voorwaarden om voor een dergelijke subsidie in aanmerking te komen luiden als volgt.

  • Er moet sprake zijn van een omzetdaling van tenminste 20%;
  • De werkgever verwacht in een aangesloten periode van drie maanden die bovengenoemd omzetdaling in het tijdvak van 1 maart 2020 tot en met 31 juli 2020. Werkgever moet de periode van drie maanden waarin hij het (meeste) omzetverlies verwacht, kiezen.
  • Per werknemer maximeert het UWV het brutoloon per werknemer tot € 9.538,00 per maand bij de vaststelling van de in beginsel vaste loonsom van de werkgever om de subsidie te kunnen berekenen.
  • De subsidie wordt verstrekt voor de loonsom over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
  • De berekening oogt wat ingewikkeld: A X B X 3 X 1,3 X 0,9. De factoren staan voor:

A = percentage omzetdaling (minimaal 20%) over drie maanden

B = het bruto maandloon

3 = factor die ziet op drie maanden loon

0,9 = percentage van 90% van de totale loonsom die over een periode van drie maanden wordt gesubsidieerd.

1,3 = forfaitaire opslag om de loonsom te corrigeren voor verschillende kosten die de werkgever heeft zoals bijvoorbeeld vakantietoeslag en pensioenpremies

  • Werkgever zegt in de periode 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen arbeidsovereenkomsten op door het starten van een ontslagprocedure bij het UWV. Doet de werkgever dat toch dan vindt een correctie plaats op de loonsomberekening met de loonsom van de werknemer plus een verhoging van 50%, een boete.
  • Vanaf (vermoedelijk) 6 april 2020 kan er loonkostensubsidie worden aangevraagd hoewel de Regeling als aanvraagdatum formeel 14 april 2020 meldt.

Over al deze kwesties en vele andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u als werkgever of werknemer contact opnemen met  mr. drs. Frank Peeters. Hij staat u graag te woord.

Tel: 0544-760 036

M: 06-304 606 88

E: peeters@bollenvanscheppingen.nl