toevoeging

Mensen met een laag inkomen en weinig vermogen hebben recht op een zgn. toegevoegde advocaat. Ze betalen alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De advocaat krijgt daarnaast een vergoeding van de overheid.

39% van de mensen komt in aanmerking voor een toevoeging (bron: Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2016, Raad voor Rechtsbijstand).