natuurlijke verbintenis

26 maart 2018

Een verbintenis die rechtens niet afdwingbaar is. Bijvoorbeeld: een verbintenis op grond van een dringende morele verplichting.