natuurlijke verbintenis

Een verbintenis die rechtens niet afdwingbaar is. Bijvoorbeeld: een verbintenis op grond van een dringende morele verplichting.