Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, die veel voordelen biedt. Mediation wordt steeds vaker toegepast. Bij echtscheiding, arbeidsconflicten en burenruzies, maar ook bij conflicten met de overheid, en in het strafrecht.

Bij mediation komt u niet tegenover elkaar te staan, zoals in de rechtszaal, maar gaat u onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek.

Tijdens die gesprekken wordt gekeken naar wat er schuil gaat achter de (soms harde) wederzijdse standpunten. Waar gaat het werkelijk om? Wat is er nodig om naar elkaar te kunnen luisteren? Waar zitten de gemeenschappelijke belangen?

Bij mediation bepaalt u de uitkomst, niet de mediator.

Voordelen van mediation

Mediation is altijd vrijwillig, niemand is verplicht om deel te nemen. Maar er zijn wel een paar goede (!) redenen om voor mediation te kiezen.

Eigen regie: u beslist zélf over de uitkomst en bent niet afhankelijk van het oordeel van een ander.

Kosten: een geslaagd mediationtraject is vaak goedkoper dan procedure bij de rechter.

Last but not least het resultaat: de kans op een duurzaam resultaat – een resultaat waar u mee verder kunt – is meestal groter bij mediation dan bij een rechtszaak.

Rol mediator

Een mediator is onpartijdig. Hij/zij begeleidt de gesprekken en geeft waar nodig (juridische) informatie. De mediator geeft géén adviezen en hakt ook geen knopen door.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk, tenzij partijen dat anders willen. Dat geeft ruimte om vrijuit met elkaar te praten.

Mediator

Hedy Bollen is naast advocaat ook mediator. Ze is gespecialiseerd in familiezaken (echtscheiding, alimentatie gezag- en omgangskwesties).

Mediation is … samen zoeken naar een oplossing.

Klik hier voor het Stappenplan Mediation bij echtscheiding.

Klik hier voor informatie over de echtscheidingsprocedure.

Hier is een lijst met stukken die nodig zijn voor de echtscheiding:  LIJST-MET-BENODIGDE-GEGEVENS-BIJ-ECHTSCHEIDING.pdf (12 downloads)

Heeft u vragen? Bel 0544 760036 of mail met Hedy Bollen.