Wat is mediation?

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Dat gebeurt onder begeleiding van een mediator. U bepaalt zélf de uitkomst en niet de mediator of bijvoorbeeld de rechter.

Echtscheiding 

Mediation is bij uitstek geschikt voor mensen die gaan scheiden. Bij de bemiddeling komen niet alleen de zakelijke en juridische onderwerpen aan bod, maar ook de emoties die bij een scheiding vaak een grote rol spelen.

Vrijwilligheid

Mediation is altijd vrijwillig. Niemand is verplicht om mee te doen. Maar er zijn wel een aantal (goede!) redenen om het te proberen.

  • Eigen regie: u bepaalt zelf de uitkomst en bent niet afhankelijk van het oordeel van een ander.
  • Kosten: een (geslaagd) mediationtrajekt is vaak goedkoper dan procedure bij de rechter.
  • Beter resultaat: de kans op een duurzaam resultaat – een resultaat waar u vrede mee heeft – is meestal groter bij mediation dan bij een gerechtelijke procedure.
Rol mediator

Een mediator is onpartijdig. De mediator is een procesbegeleider. Hij/zij leidt de gesprekken. De mediator informeert u over alles wat bij een echtscheiding geregeld moet worden en legt de verschillende opties uit. De mediator geeft dus géén adviezen. Het is aan u samen om te kiezen voor een bepaalde oplossing.

Als de mediator merkt dat de ene partij sterker is dan de ander, bijvoorbeeld omdat die partij veel meer kennis heeft, dan zal de mediator proberen om een gelijke positie te creëren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de zwakkere partij een eigen adviseur krijgt.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk. Dat schept ruimte om vrijuit met elkaar te praten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij een echtscheiding zijn meestal drie tot vijf gesprekken van ca. twee uur nodig. De mediator maakt van alle gesprekken een kort verslag. Bij een geslaagde bemiddeling legt de mediator alle afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Met dat convenant kan eenvoudig de echtscheiding worden aangevraagd.

Hedy Bollen is advocaat-mediator, gespecialiseerd in echtscheidingen. Bel 0544 76 00 36 voor een vrijblijvend, gratis kennismakingsgesprek. U bent van harte welkom.


Klik hier voor het Stappenplan Mediation bij echtscheiding.

Klik hier voor informatie over de echtscheidingsprocedure.

Klik hier voor een lijst met stukken die nodig zijn voor de echtscheiding.

Klik hier voor de tarieven.

Heeft u vragen? Bel of mail met Hedy Bollen.