Wat is mediation?

U wilt scheiden, maar dan wel in goed overleg. Geen gevecht, geen procedures. Of u heeft een conflict met uw baas, een collega, een buurman – en u komt er samen niet uit. Dan biedt mediation een oplossing . U praat met elkaar onder begeleiding van een onpartijdige mediator. Het mooie daarvan is dat u zelf de uitkomst bepaalt en niet de mediator of de rechter.

Familiezaken

Mediation is bij uitstek geschikt bij echtscheiding, arbeidsconflicten en ruzies tussen buren. Bij mediation is alles bespreekbaar, niet alleen de zakelijke aspecten, maar ook – heel belangrijk – de onderliggende emoties.

Voordelen van mediation

Mediation is altijd vrijwillig. Niemand is verplicht om mee te doen en elke deelnemer mag altijd tussentijds stoppen met de mediation. Er zijn wel een paar goede (!) redenen om het te proberen.

  • Eigen regie: u beslist zélf over de uitkomst en bent niet afhankelijk van het oordeel van een ander.
  • Kosten: een geslaagd mediationtraject is vaak goedkoper dan procedure bij de rechter.
  • Beter resultaat: de kans op een duurzaam resultaat – een resultaat waar iedereen vrede mee heeft – is meestal groter bij mediation dan bij een rechtszaak.
Rol mediator

Een mediator is onpartijdig, een procesbegeleider. Hij/zij leidt de gesprekken, geeft de nodige (juridische) informatie en legt opties voor. De mediator geeft géén adviezen en hakt ook geen knopen door. Het mooie aan mediation is nu juist dat partijen dat zelf doen.

Vertrouwelijkheid

Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk. Dat geeft ruimte om vrijuit met elkaar te praten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij een echtscheiding zijn meestal drie tot vijf gesprekken van ca. twee uur nodig. Bij andere zaken hangt het ervan af, soms is een gesprek voldoende, soms zijn meerdere sessies nodig. De mediator maakt van alle gesprekken een kort verslag. Bij een geslaagde bemiddeling zet de mediator alle afspraken op papier. Bij echtscheiding heet dat een scheidingsconvenant.

Hedy Bollen is advocaat-mediator, gespecialiseerd in familiezaken (echtscheiding, alimentatie, gezag- en omgangskwesties) en arbeidszaken.


Klik hier voor het Stappenplan Mediation bij echtscheiding.

Klik hier voor informatie over de echtscheidingsprocedure.

Klik hier voor een lijst met stukken die nodig zijn voor de echtscheiding.

Klik hier voor de kosten.

Heeft u vragen? Bel of mail met Hedy Bollen.