Gratis hulp: corona en alimentatie

26 maart 2020 familierecht, Hedy Bollen

Coronacrisis en alimentatie

Veel mensen raken door de coronacrisis per direct een deel van hun inkomen kwijt. Het gaat vooral om ondernemers en zzp’ers. Hoe lang de crisis gaat duren en hoe groot de invloed op de economie zal zijn, weet niemand. Zeker is dat er een recessie op komst is.

Intussen lopen alimentatieverplichtingen gewoon door. Wat zijn de mogelijkheden om de alimentatie snel aan te passen aan de nieuwe situatie en hoe pak je dat aan?

Gratis hulp

Hedy Bollen biedt de komende twee maanden gratis hulp bij het wijzigen van kinderalimentatie en/of partneralimentatie.

Gratis hulp houdt in:

  • tweemaal een telefonisch consult
  • het bestuderen van de gebruikelijke onderliggende stukken (een convenant of ouderschapsplan, en financiële gegevens)
  • het maken van een eenvoudige draagkrachtberekening (op basis van pasklaar aangeleverde gegevens)
  • in tijd maximaal ca. twee uur per vragensteller
  • u woont in de Achterhoek
  • als u in aanmerking komt voor een toevoeging, vragen wij een (licht advies) toevoeging voor u aan; u hoeft de eigen bijdrage niet te betalen.

De bedoeling is dat u op deze manier goede handvatten heeft om zelf nieuwe afspraken met uw ex te maken.

Is corona reden om de alimentatie te verlagen?

Een inkomensdaling heeft invloed op de ruimte (ofwel draagkracht) voor het betalen van alimentatie. Als daardoor het huidige alimentatiebedrag niet meer klopt met de wettelijke normen, is dit een reden om verlaging te vragen.

Hoe bereik ik verlaging?

Ex-partners kunnen – samen of met hulp van een advocaat of mediator – het huidige alimentatiebedrag zelf wijzigen. Het is mogelijk om in eerste instantie afspraken te maken voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld: u spreekt af dat de alimentatie de komende drie maanden wordt verlaagd tot bedrag X en dat daarna in beginsel het ‘oude’ bedrag weer gaat gelden.

Als het niet lukt om in overleg afspraken te maken, kan de rechter worden gevraagd de knoop door te hakken. Daarvoor is altijd een advocaat nodig. Maar een procedure bij de rechtbank duurt normaal gesproken al ongeveer negen maanden en in de huidige omstandigheden zal dat vermoedelijk nog langer zijn. Daarom is het des te belangrijker om samen een redelijke oplossing te vinden.

Mag ik in deze omstandigheden eenzijdig de alimentatie verlagen?

U mag de alimentatie in beginsel niet eenzijdig (dat wil zeggen: zonder dat uw ex het daarmee eens is) veranderen. Voor een wijziging is onderlinge overeenstemming of een nieuwe uitspraak van de rechter nodig. Wanneer de alimentatie vastligt in een rechterlijke uitspraak, kan de alimentatiegerechtigde bovendien nakoming afdwingen door het LBIO in te schakelen.

Toch kunnen er situaties zijn waarin een alimentatieplichtige feitelijk weinig anders kan dan (deels) stoppen met betalen. Doe dit echter niet op eigen houtje, vraag in zo’n geval altijd advies hoe u dit het beste kunt aanpakken.

Bel of mail met Hedy Bollen: 0544 760036 of bollen@bollenvanscheppingen.nl.