Geschillencommissie Advocatuur

Uw belang staat bij ons voorop. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur bestaat sinds 1 juni 1999 en valt onder de Stichting Geschillencommissies voor consumenten en beroep en bedrijf. Ons kantoor is hierbij aangesloten.

Hoe werkt het?

Heeft u een klacht, dan gaan we uiteraard eerst proberen om die in goed overleg op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan verzoeken wij u de klacht schriftelijk bij ons in te dienen. U krijgt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken antwoord. Als u niet tevreden bent met die reactie, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Volgens het reglement van de commissie kan dat pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen.

Ons kantoor kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

U kunt de Geschillencommissie bereiken:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR  Den Haag

Tel.: 070 – 310 53 10

Correspondentie:

Postbus 90600
2509 LP  Den Haag