Contractenrecht
Er zijn veel verschillende soorten contracten: togadenk aan arbeidscontracten, huurcontracten, koopcontracten, een contract met de aannemer, een lening, een opdrachtcontract en ga maar door.
Voor al die contracten gelden dezelfde basisregels: hoe komen ze tot stand, wanneer zijn ze geldig, hoe moeten ze worden nagekomen, wat als er wanprestatie is enz.
Daarnaast gelden er meestal per contractsoort nog aparte regels. Denk aan de wettelijke regels voor werkgevers/werknemers, voor verhuurders/huurders, voor verkopers/kopers.  Al met al kan het behoorlijk ingewikkeld worden.
  • Wilt u een contract laten beoordelen of wilt een zelf een goed contract opstellen?
  • Komt uw wederpartij de afspraken niet (goed) na en vraagt u zich af wat u hieraan kunt doen?
  • Heeft u een contract getekend en wilt u daarvan af, omdat u gedwaald heeft of bent misleid?
  • Houdt uw wederpartij u aan een opzegtermijn die u onredelijk lang vindt?
Dit zijn allemaal vragen waarmee u bij ons terecht kunt.
Bel of mail met Hedy Bollen. Wij helpen u graag.